רישום לכינוס

דמי רישום לכינוס 2021

(בש"ח כולל מע"מ)

סוג השתתפות

תעריף רישום מוקדם
עד 18 באוגוסט 2021

תעריף רישום מאוחר
מה-19 באוגוסט 2021

תעריף רישום במקום 

חבר/ת איגוד
(חברי האיגוד הקרדיולוגי או האיגוד לכירורגית לב וחזה)

השתתפות מלאה 

השתתפות יומית

900

550

980

600

1130

690

לא חבר/ת איגוד

השתתפות מלאה 

השתתפות יומית

1200

700

1400

750

1610

865

* מתמחה או גמלאי/ת 

(רופא/ה חבר/ת איגוד)

השתתפות מלאה 

השתתפות יומית

650

350

750

400

750

400

* צוות פארא רפואי

השתתפות מלאה 

השתתפות יומית

650

400

700

450

810

520

* תלמיד/ת מחקר, סטז'ר/ית

השתתפות מלאה 

השתתפות יומית

150

100

250

200

250

200

*סטודנט/ית לרפואה

חינם

חינם

חינם

*יש לצרף תעודה מתאימה

דמי הרישום כוללים: השתתפות בהרצאות, תיק כנס, תכניה, קפה וכיבוד בהפסקות וארוחת צהריים בימי ההשתתפות.

 

רישום קבוצתי

תתאפשר הרשמה קבוצתית עבור קבוצות מעל 10 משתתפים.

יש לשלוח מייל אל מזכירות הכינוס israelheart@ortra.com לקבלת טבלת אקסל ייעודית למילוי פרטי המשתתפים בקבוצה.

 

אפשרויות תשלום

דמי הרשמה ניתן לשלם באמצעים הבאים:

– כרטיס אשראי (ויזה |  מאסטר קארד  |  דיינרס  |  אמריקן אקספרס  |  ישראכארט).

– המחאה לפקודת: ארטרא בע"מ, ת.ד. 9352, תל אביב 6109202

– העברה בנקאית לזכות ארטרא בע"מ, מספר חשבון 26220012 בבנק לאומי, סניף 624, רחוב עמק ברכה, תל אביב

– התחייבות ואשראי יתקבלו אך ורק ממוסדות שיש להם הסדר תשלומים עם חב' ארטרא. ניתן לשלם באמצעות התחייבות עד 48 שעות לפני פתיחת הכינוס. לארטרא פטור מלא ממס הכנסה במקור.

ההרשמה המקוונת והתשלום בכרטיס אשראי, יתבצעו באמצעות שרת מאובטח.

 

תנאי תשלום

גביית התשלום תמורת ההרשמה – על ידי ארטרא בע"מ מיד עם קבלת טופס ההרשמה.

החזר התשלום יעשה בהתאם למדיניות הביטול המפורטת להלן.

 

ביטול הרשמה והחזר תשלום

למבטלים את השתתפותם ובתנאי שהודעת הביטול תגיע אל מזכירות הכנס בכתב, יוחזר תשלום לפי הפירוט הבא:

– תוך 14 ימים ממועד ביצוע הרישום ובלבד שהרישום לא בוצע במהלך 7 הימים הקודמים למועד הכינוס – החזר כספי מלא

– החל מהיום ה- 15 ממועד ביצוע הרישום ועד 1 בספטמבר 2021 – החזר כספי מלא, בניכוי 100 ₪ דמי טיפול.

– מתאריך 2 בספטמבר 2021 – 50% דמי ביטול.

– מתאריך 15 בספטמבר 2021 – לא יינתן החזר כספי.

  

לתשומת לבכם!

טופס הרשמה שיתקבל ללא אמצעי תשלום – ההרשמה לא תבוצע.

על כל משתתף למלא טופס הרשמה נפרד.

אישור השתתפות בכתב יישלח לאחר קבלת טופס הרשמה ותשלום מלא.

לרישום קבוצות ניתן לפנות בכתב למזכירות הכינוס.

ייתכנו שינויים בתכנית הכינוס ללא הודעה מראש.

כל שאלה, שינוי וביטול יועברו בכתב לארטרא בע"מ – מזכירות הכינוס

מזכירות הכינוס – טל: 972-3-6384444

פקס: 972-3-6384455
אימייל: israelheart@ortra.com