לוח זמנים

יום שני, 4 באוקטובר, 2021

07:45 – 07:00 

08:00 – 07:45

10:00 – 08:00

10:30 – 10:00

12:30 – 10:30

14:00 – 12:30

14:00 – 12:30

15:30 – 14:00

16:00 – 15:30

18:00 – 16:00

ביקור בתערוכה ובפוסטרים

דברי פתיחה

מושבים מקבילים

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושב מליאה 1

הפסקת ארוחת צהריים, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושבי לווין מקבילים

מושב מליאה 2

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושבים מקבילים

יום שלישי, 5 באוקטובר, 2021

07:45 – 07:00

08:00 – 07:45

10:00 – 08:00

10:30 – 10:00

12:30 – 10:30

14:00 – 12:30

14:00 – 12:30

15:30 – 14:00

16:00 – 15:30

18:00 – 16:00

18:00

ביקור בתערוכה ובפוסטרים

דברי פתיחה ועדכונים

מושבים מקבילים

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושב מליאה 3

הפסקת ארוחת צהריים, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושבי לווין מקבילים

מושב מליאה 4

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים

מושבים מקבילים

האסיפה השנתית של האיגוד הקרדיולוגי בישראל