פרס הפרסום הראוי לציון למתמחה בכירורגית לב 2021

הפרס ע"ס 10,000 ₪ מיועד למתמחים בניתוחי לב על עבודה ראויה לציון שנעשתה בארץ ופורסמה או שהתקבלה לפרסום באחד מהעיתונים המקצועיים בשנת 2020-21.


הפרס יוענק במושב חלוקת הפרסים במהלך הכנס השנתי של האיגוד הקרדיולוגי בישראל והאיגוד הישראלי לניתוחי לב – חזה  שיערך באוקטובר 2021.


המועד האחרון להגשת המועמדות: 

יום ד', 31 במרץ 2021


את המועמדות בצירוף המאמר או אישור רשמי של מזכירות העיתון על כך שהמאמר התקבל לפרסום יש להגיש אל ilanits@ortra.com.

יש לציין במייל את שם הפרס אליו שמגישים מועמדות.


הפרס בחסות:


בברכה,


יושב ראש האיגוד – פרופ' לאוניד סטרניק

מזכ"ל האיגוד – דר' ארז קכל

גזבר האיגוד – דר' דני פינק