פרס למתמחה המצטיין בכירורגית לב וחזה בחסות האיגוד הישראלי לניתוחי
לב חזה 2021

הפרס מיועד למתמחים בניתוחי לב עד גיל 40 בעת הגשת המועמדות או גיל מאוחר יותר, אך לא יאוחר מ- 6 חודשים מסיום ההתמחות.


הפרס נועד לשימושו של הרופא עבור נסיעה להשתלמות קלינית או מחקרית בחו"ל בתום ההתמחות.


לפרס ייבחר מתמחה שהוכיח בתקופת התמחותו מסירות לחולים ולמקצוע וכישורים כירוגיים ומחקריים יוצאי דופן.הנחיות להגשת מועמדות:

1. קורות חיים מלאים בעברית או אנגלית.

2. מכתב מהמועמד שיכלול: תוכניות עתידיות מבחינה קלינית ומחקרית, התחייבות לחזור ארצה  בתום ההשתלמות.

3. התחייבות להחזר הפרס במידה והמתמחה יחליט שלא לחזור ארצה.

4. יש לציין במכתב את גיל החוקר.

5. שני מכתבי המלצה מתוכם אחד ממנהל המחלקה בו מתמחה ובו צריך לכלול שלאחר ההתמחות יש כוונה להעסיקו במחלקה (מגובה באישור מוסדי).

6. יש לציין את פרטי ההתקשרות של החוקר: מען ומספר טלפון נייד.

7. לכל מועמד ייערך ראיון אישי.


המועד האחרון להגשת המועמדות: 

יום ד', 31 במרץ 2021

 

את המכתב מהמועמד בהתאם להנחיות יש להגיש אל ilanits@ortra.com.

יש לציין במייל את שם הפרס אליו מגישים מועמדות.בברכה,

יושב ראש האיגוד – פרופ' לאוניד סטרניק

מזכ"ל האיגוד – דר' ארז קכל

גזבר האיגוד – דר' דני פינק