הנחיות להגשת פרס החוקר הצעיר ע"ש פרופ' י.י. קלרמן לשנת 2021

הקרן מיועדת לחוקרים עד גיל 40 בעת הגשת התקציר, שביצעו בישראל עבודה מקורית בתחום הקרדיולוגי. 


הוראות ההגשה:

– ההצעה תוגש בצורת תקציר הזהה לתקציר הרגיל המוגש לכינוס.


– יש לצרף מכתב מהחוקר המועמד (המחבר הראשון) המעיד על כך שהעבודה הינה מקורית, טרם הוצגה או פורסמה, בוצעה בישראל והחוקר מבקש להכלילה במסגרת התחרות לקרן זו. את המכתב יש להגיש על דף נייר חלק ולא על נייר המכתבים של המרכז הרפואי אליו שייך החוקר, על מנת למנוע זיהוי המוסד בעת שיפוט העבודות, הנעשה בשיטה "עיוורת". יש לשלוח את המכתב בקובץ WORD או PDF, כולל כל הפרטים. השופטים יקבלו את המסמך ללא פרטים מזהים ע"י מזכירות האיגוד. יש לציין במכתב את תאריך הלידה המלא של החוקר.


– המועמד יכול להגיש עד 2 עבודות בלבד.

יש לסווג את העבודה לאחת משתי הקטגוריות: מדע בסיסי או עבודה קלינית.

יש לבחור קטגורית הצגה עפ"י רשימת הקטגוריות של כלל התקצירים של הכינוס אליה מבקש החוקר לשייך את עבודתו במידה ולא תיבחר להצגה בישיבת הפרס .

העבודות תישלחנה לשיפוט לצוות שופטים של מדע בסיסי או לצוות קליני בהתאם.

מתוך התקצירים שיוגשו להערכה, תיבחרנה 6 עבודות שתוצגנה במושב מיוחד בפני חבר שופטים במסגרת הכינוס.

צוות שופטים יבחר מתוך 6 עבודות אלו, לאחר הצגתן, 3 עבודות שתזכינה בפרס כספי בהתאם לדירוגן (פרס ראשון, פרס שני ופרס שלישי).


על פי תקנון הפרס יזכו בו 2 רופאים וחוקר אחד שאינו רופא.

 

ניתן להגיש את ההצעה גם למועמדות לפרס נויפלד, אולם עבודה שתזכה בפרס נויפלד, לא תוכל להיכלל בתחרות פרס קלרמן.

תקצירים שהוגשו לפרס קלרמן ולא זכו להיכלל בין 6 העבודות הטובות ביותר, יטופלו כתקציר רגיל במסגרת הכינוס.

 

את התקציר בצרוף מכתב מהחוקר/ת בהתאם להנחיות יש לשלוח באמצעות אתר הכינוס בלבד :

 

להגשה לחץ כאן

 

 המועד האחרון להגשת המועמדות:

יום ד', 31 במרץ 2021