פרסומים מצטיינים בקרדיולוגיה לשנת 2021

הנחיות להגשת מועמדות לפרסומים מצטיינים בקרדיולוגיה לשנת 2021

במסגרת פרס זה יוענקו עד 3 תעודות הוקרה לפרסומים מצטיינים בקרדיולוגיה אשר פורסמו בעיתונות הבינלאומית בשנה שקדמה למועד הכינוס השנתי.

הוראות הגשה

– על הפרסומים להיות מבוססים על עבודות שבוצעו בישראל.

– על המחבר הראשון להיות חבר מן המניין או חבר נלווה באיגוד הקרדיולוגי בישראל.

– כל מועמד רשאי להגיש עד 2 פרסומים בלבד.

– אין מניעה להגיש פרסומים שהוגשו לפרס נויפלד, אך פרסום שזכה בפרס נויפלד לא יוכל לזכות בקטגוריה זו.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות:

יום ד', 31 במרץ 2021